Version: DK | UK | DE  
Michael Goldschmidt
Rådgivende ingeniør · Ekstern logistik
 
Telefon: +45 20 15 06 52 

Løsning af opgaver inden for følgende områder:

Indkøb

 • Leverandørsøgning, outsourcing
 • Indkøb af komponenter fra underleverandører til producenter af langvarige forbrugsgoder
 • Indkøb af råvarer og produktionsudstyr
 • Indkøb af serviceydelser
 • Indkøb af transport inklusive transportplanlægning
 • Etablering og vedligeholdelse af udvidet leverandørsamarbejde
 • Udarbejdelse af kontrakter og samhandelsaftaler

Projektledelse

 • Kontraktforhandling og afvikling af store ordrer
 • Gennemførelse af outsourcingprojekter
 • Produktudviklingsprojekter
 • Forhandling af licenskontrakter

Kvalitetssikring

 • Udarbejdelse af kvalitetsspecifikationer
 • Udarbejdelse af kontrolplaner
 • Gennemførelse af kontrol

Baggrund og referencer

""


Michael Goldschmidt | Traps Alle 1 | DK-2500 Valby | Tel. +45 20 15 06 52 |